top of page

อาบป่า Shinrin Yoku

อาบป่า (Forest Bathing) มีต้นกำเนิดจาก Shinrin-yoku การอาบป่าบำบัดแบบญี่ปุ่น Shinrin (森林) แปลว่า ป่า และ Yoku (浴) แปลว่า อาบ จึงแปลรวมกันว่า การอาบป่า หรือการรับรู้บรรยากาศป่าผ่านประสาทสัมผัส เป็นศาสตร์ที่จะเชื่อมเราให้เข้าสู่ธรรมชาติ ให้ธรรมชาติช่วยชำระความหนักหน่วงที่แบกไว้ในใจ ในความคิด และนับเป็นวิธีบำบัดฉบับง่ายๆ ที่ทำได้ในเวลาสั้นๆ โดยที่จะมีคนนำทีมให้หรือทำด้วยตัวเองก็ได้

เปิดผัสสะ เปิดรับธรรมชาติด้วยการเปิดผัสสะทั้งห้า คือ การมองเห็น ทำตามย่อหน้าแรกเพื่อวัดระยะวิสัยทัศน์  การได้กลิ่น การรับรส ดมและชิมกลิ่นของป่าจากใบไม้ดอกไม้กินได้ (จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องพืชหรือมีหัวหน้าทริปแนะนำ*) การได้ยิน เมื่อเดินเข้าสู่ป่า ลองหยุดยืนนิ่งๆ หลับตาแล้วเงี่ยหูฟังสิ่งรอบตัว แล้วนับว่าได้ยินกี่เสียง เสียงอะไรบ้าง เช่น เสียงนก เสียงแมลง เสียงน้ำในลำธาร เสียงใบไม้กระทบกัน และ การสัมผัส ได้ทั้งลองถอดรองเท้า เดินสัมผัสก้อนกรวดในลำธาร แช่น้ำเย็นๆ นั่ง นอน นิ่ง ท่ามกลางธรรมชาติ จะงีบเงี่ยหูฟังเสียง กางเก้าอี้พับนั่งมองน้ำ หรือจะนอนเค้เก้อ่านหนังสือที่พกมา ก็ได้

ที่มา ศึกษาเพิ่มเติม https://readthecloud.co/forest-bathing/

Self shinrin yoku.jpg
267580799_4721069041272625_2859276197608364942_n.jpg
bottom of page