top of page
Search
  • ohpiyarat

สาวน้อยกับผ้าฝ้ายย้อมสีจากป่า

Updated: Apr 22, 2021

มีนา มาช่วยย้อมสีผ้าฝ้ายจากแก่นต้นขนุน ซึ่งได้สีเหลืองสด เราเอาแก่นต้นขนุนมาต้มกับน้ำสนิมเหล็ก แก่นต้นนี้ได้จากการตัดแต่งกิ่งก้าน เราเรียนทำลายดาวอย่างง่าย เด็กๆชอบมากค่า แก่นขนุนสีติดดี แต่เปลือกขนุนยังไม่ได้ลองค่ะ แต่เขาว่าใช้ได้เหมือนกัน


6 views0 comments

Recent Posts

See All

ผ้าอะไรบ้างที่ย้อมสีธรรมชาติติดดี

ไม่ใช่ผ้าทุกอย่างที่ย้อมสีธรรมชาติได้นะคะ สีจะติดได้ผ้าก็ต้องเป็นเส้นใยธรรมชาติเช่นกันค่ะ ผ้าเส้นใยธรรมมี 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ เส้นใยเซลลูโลส กับ เส้นใยโปรตีน กลุ่มเส้นใยเซลลูโลสคือเส้นใยจากพืชนั่นเอง เช่น

Comments


bottom of page