Health Program (2 days 1 night)
  ทัวร์สุขภาพ สำหรับคนรักสุขภาพ 2 วัน 1 คืน
ณ วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.พิษณุโลก

 
   
   
วันแรก กิจกรรม
12.00 น. เดินทางถึงวนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา รับประทานอาหารกลางวัน (1)
13.00 น. Check in เก็บสัมภาระไว้ที่ห้องพัก
14.00 น. เปิดการอบรม ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและทดสอบสมรรถภาพทางกาย (วัดความดัน ,วัดปริมาณไขมันในร่างกาย, วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ, วัดความอดทนของกล้ามเนื้อ, วัดความอ่อนตัว, วัดความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ, วัดระดับน้ำตาลในเลือด)
15.30 น. เบรกทานอาหารว่าง
15.45 น. บรรยาย "ร่างกายคุณ Fit & Firm แค่ไหนกัน" โดยพยาบาลวิชาชีพ
17.00 น. พักผ่อน และออกกำลังกายตามอัธยาศัย อาทิ จักรยาน ปิงปอง แบดมินตัน เปตอง แชร์บอล ฯลฯ (ไม่เสียค่าบริการ) หรือบริการสปา และนวดไทย (มีค่าบริการ)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (2)
19.00 น. บริหารจิตเพื่อสุขภาพ และเพลิดเพลินกับการร้องเพลงคาราโอเกะร่วมกัน
21.00 น
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง กิจกรรม
07.00 น. ฝึกชี่กงรับอรุณ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3)
09.00 น. บรรยายพิเศษ "กินอย่างไร ให้ห่างไกลโรค" โดยพยาบาลวิชาชีพ
10.30 น. สาธิตวิธีทำอาหารเพื่อสุขภาพด้วยตัวเอง
11.00 น. ออกกำลังกายกับตาราง 9 ช่อง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4)
13.00 น. เดินทางออกจากวนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

**** ราคา 2,700 บาท/ท่าน ****

หมายเหตุ

 • อัตราดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าเดินทางมายังรีสอร์ท
 • รายละเอียดกำหนดการ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 • รับจำนวน 30 - 50 ท่าน ต่อรุ่น

อัตรานี้รวม

 1. ที่พักห้องดีลักส์ 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 2. อาหารสุขภาพ 4 มื้อ ,อาหารว่าง(ผลไม้) 1 มื้อ
 3. กิจกรรมตามกำหนดการข้างต้น
 4. วิทยากรและผู้ดูแล จากโรงพยาบาลพิษณุเวช
 
 
Health Program (3 days 2 nights)
  ทัวร์สุขภาพ สำหรับคนรักสุขภาพ 3 วัน 2 คืน
ณ วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.พิษณุโลก

 
   
   
วันแรก กิจกรรม
12.00 น. เดินทางถึงวนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา รับประทานอาหารกลางวัน (1)
13.00 น. Check in เก็บสัมภาระไว้ที่ห้องพัก
14.00 น. เปิดการอบรม ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและทดสอบสมรรถภาพทางกาย (วัดความดัน ,วัดปริมาณไขมันในร่างกาย, วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ, วัดความอดทนของกล้ามเนื้อ, วัดความอ่อนตัว, วัดความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ, วัดระดับน้ำตาลในเลือด)
15.30 น. เบรกทานอาหารว่าง
15.45 น. บรรยาย "ร่างกายคุณ Fit & Firm แค่ไหนกัน" โดยพยาบาลวิชาชีพ
17.00 น. พักผ่อน และออกกำลังกายตามอัธยาศัย อาทิ จักรยาน ปิงปอง แบดมินตัน เปตอง แชร์บอล ฯลฯ (ไม่เสียค่าบริการ) หรือบริการสปา และนวดไทย (มีค่าบริการ)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (2)
19.00 น. ฝึกการหายใจ และ " ดนตรีบำบัด " เพื่อการผ่อนคลายก่อนนอน
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง กิจกรรม
07.00 น. ฝึกชี่กงรับอรุณ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3)
09.00 น. บรรยายพิเศษ "กินอย่างไร ให้ห่างไกลโรค" โดยพยาบาลวิชาชีพ
10.30 น. สาธิตวิธีทำอาหารเพื่อสุขภาพด้วยตัวเอง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(4)
13.00 น. การออกกำลังกายโดยการใช้แผ่นยางยืด (elastic band) *
14.30 น. เบรกทานอาหารว่าง
15.00 น. ออกกำลังกายกับตาราง 9 ช่อง
16.00 น. พักผ่อน และออกกำลังกายตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (5)
19.00 น บริหารจิตเพื่อสุขภาพ และเพลิดเพลินกับการร้องเพลงคาราโอเกะร่วมกัน
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม กิจกรรม
07.00 น. รับอรุณโยคะสุริยะนมัสการ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6)
09.00 น. อาบแสงยามเช้าด้วยใบตอง เพื่อการล้างพิษและเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
10.00 น. อาบน้ำ และเก็บสัมภาระ
11.00 น. เบรกทานอาหารว่าง
11.15 น. สรุปกิจกรรม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (7)
13.00 น. เดินทางออกจากวนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

**** ราคา 4,800 บาท/ท่าน ****

หมายเหตุ

 • อัตราดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าเดินทางมายัง วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • มอบแผ่นยางยืด (Elastic band) มูลค่า 300 บาท
 • ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำกลับไปออกกำลังกายด้วยตนเอง
 • รายละเอียดกำหนดการ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 • รับจำนวน 30 - 50 ท่าน ต่อรุ่น

อัตรานี้รวม

 1. ที่พักห้องดีลักส์ 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 2. อาหารสุขภาพ 7 มื้อ ,อาหารว่าง(ผลไม้) 3 มื้อ
 3. กิจกรรมตามกำหนดการข้างต้น
 4. วิทยากรและผู้ดูแล จากโรงพยาบาลพิษณุเวช
 
Home  Health Program Accommodation Facilities  Activities Conference Kek Rafting Gallery Contact us FAQ Map
   
• Room Type
• Rates & Reservation

• Restaurant
• Massage

             
สมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกÊÁÒ¤Á¸ØáԨ¡Ò÷èͧà·ÕèÂǨѧËÇÑ´¾ÔɳØâÅ¡ÊÁÒ¤Á¸ØáԨ¡Ò÷èͧà·ÕèÂǨѧËÇÑ´¾ÔɳØâÅ¡ 6 Moo 9 K.M 46 Phitsanulok - Lomsak Rd. Kang Sopa, Wangthong, Phitsanulok, 65220
Resort (+6655) 293-411-4 Bangkok Office (+662) 318-8895-6